Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức:

+ Trưởng Khoa: Ông: Trần Văn Hạnh

+ Phó trưởng Khoa: Ông: Nguyễn Văn Chiêm

Các bộ môn trực thuộc Khoa TDTT:

+ Bộ môn: Điền kinh – Thể dục – Bơi lội

+ Bộ môn: Bóng – Võ – Vật – Thể thao dân tộc;

+ Bộ môn: Lý luận và PP dạy học

- Danh sách giáo viên cán bộ:

1. Ông: Trần Văn Hạnh – Thạc sĩ

2. Ông: Nguyễn Văn Chiêm – Thạc sĩ

3. Ông: Cầm Duy Khôi – Thạc sĩ

4. Ông: Phạm Đức Viễn – Thạc sĩ

5. Ông: Dương Xuân Lượng – Thạc sĩ

6. Ông: Vũ Mạnh Cường – Thạc sĩ

7. Ông: Đặng Hoàng Anh – Thạc sĩ

8. Ông: Nguyễn Bá Điệp – Thạc sĩ

9. Ông: Nguyễn Minh Khoa – Thạc sĩ

10. Ông: Lê Quốc Khánh – Thạc sĩ

11. Ông: Tòng Văn Huân – Thạc sĩ

12. Ông: Đinh Hữu Quân – Thạc sĩ

13. Ông: Nguyễn Văn Quang – Thạc sĩ

14. Bà: Nguyễn Thị Điểm – Thạc sĩ

15. Bà: Nguyễn Thị Thu – Thạc sĩ

16. Bà: Nguyễn Thị Dung – Thạc sĩ

17. Ông: Lò Văn Giảng – Cử nhân

18. Bà: Nguyễn Thanh Hải – Cử nhân

19. Ông: Vũ Long Vương – Cử nhân

20. Ông: Lưu Anh Đại – Cử nhân