Nhiệm vụ chính trị

- Nhiệm vụ chính trị, đào tạo

+ Các ngành đào tạo:

Khoa Thể dục Thể thao thực hiện nhiệm vụ đào tạo các ngành sau:

Đào tạo trình độ cao đẳng, ngành sư phạm giáo dục thể chất

Đào tạo trình độ đại học, ngành sư phạm giáo dục thể chất

Giảng dạy môn giáo dục thể chất cho sinh viên các khối không chuyên

Tổng số lớp trình độ cao đẳng, ngành sư phạm Giáo dục Thể chất đã tốt nghiệp gồm:

K45 CĐSP Sinh Thể - Số sinh viên đã tốt nghiệp: 34 sinh viên

K46 CĐSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đã tốt nghiệp: 35 sinh viên

K47 CĐSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đã tốt nghiệp: 51 sinh viên

K48 CĐSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đã tốt nghiệp: 43 sinh viên

Tổng số lớp trình độ cao đẳng, ngành sư phạm Giáo dục Thể chất đang đào tạo gồm:

K49 CĐSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đang được đào tạo: 51 sinh viên

K50 CĐSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đang được đào tạo: 44 sinh viên

K51 CĐSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đang được đào tạo: 35 sinh viên

Tổng số lớp trình độ đại học, ngành sư phạm Giáo dục Thể chất đang đào tạo gồm:

K51 ĐHSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đang được đào tạo: 61 sinh viên

K51 ĐHSP Giáo dục Thể chất - Số sinh viên đang được đào tạo: 59 sinh viên

- Hoạt động giảng dạy

+ Căn cứ vào chương trình chi tiết của các ngành đào tạo, căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Nhà trường, Phòng đào tạo và Khoa Thể dục Thể thao phối hợp triển khai tổ chức hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình và kế hoạch của Nhà trường đã đề ra.

+ Hàng năm Khoa Thể dục Thể thao đã thực hiện giảng dạy cho hơn 2000 sinh viên các khoa học môn Giáo dục Thể chất. Tỉ lệ sinh viên thi đạt kết quả khá trở lên chiếm hơn 70%, tỉ lệ sinh viên thi qua lần một đạt 90%, Tỉ lệ sinh viên thi qua lần 2 đạt 95%.

+ Khoa Thể dục Thể thao đã căn cứ vào số lượng giáo viên, chuyên ngành, trình độ, đã sắp xếp hợp lý việc giáo viên giảng dạy từng môn chuyên ngành cho hai loại hình đào tạo cao đẳng và đại học. Trong từng năm học, Khoa luôn tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên từng chuyên ngành có thời gian tìm tài liệu, nghiên cứu, học tập, tập huấn các lớp nâng cao trình độ, định hướng những giảng viên có năng lực đảm nhận một số môn chuyên ngành trong tương lai. Từ những điều kiện đó, toàn thể các đồng chí giảng viên cán bộ trong khoa đều hăng hái học tập nâng cao trình độ, yêu nghề, yên tâm công tác. Kết quả đánh giá giờ dạy trong các năm học đều đạt loại khá trở lên, trong đó mỗi năm có từ 5 - 6 đồng chí trở lên được xếp loại giờ dạy giỏi. Từ kết quả của mỗi cá nhân, có thể khẳng định hoạt động của Khoa Thể dục Thể thao đã từng bước phát triển hơn, các giờ dạy ngày càng chất lượng hơn đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và Nhà trường đề ra.

Học tập của sinh viên

+ Sinh viên các lớp trong Khoa đều có ý thức kỷ luật cao, luôn tuân thủ những quy chế, quy định của Nhà trường và Khoa đề ra. Luôn có ý thức cao trong học tập, có ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, tự tin chinh phục tri thức mới, vững bước tiến tới tương lai. Trong từng năm học số lượng sinh viên trong khoa luôn ổn định, số lượng sinh viên trong Khoa đạt điểm trung bình trung học tập từ khá trở lên chiếm tỉ lệ cao, 100% sinh viên đảm bảo đúng tiến độ học tập.

+ Toàn thể sinh viên trong khoa đều hưởng ứng và tích cực tham gia học tập và thi nghiệp vụ sư phạm do Khoa và Nhà trường tổ chức.

- Nghiên cứu khoa học

Đứng trước xu thế phát triển của nền giáo dục hiện đại, dưới sự chỉ đạo của Nhà trường, phòng Khoa học và quan hệ Quốc tế, Ban chủ nhiệm Khoa Thể dục thể thao đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với hoạt động đào tạo. Khoa đã chỉ đạo sát sao từng giảng viên, từng bộ môn luôn đưa công tác nghiên cứu khoa học lên hàng đầu trong quá trình đổi mới phương pháp và chất lượng giảng dạy. Từ những chỉ đạo đúng đắn đó, mỗi năm trong Khoa đều có từ hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường thuộc lĩnh vực Giáo dục Thể chất được triển khai. Các đề tài đều được đánh giá xếp loại cao và có tính ứng dụng cao vào thực tế quá trình giảng dạy.

+ Trong từng năm học Khoa Thể dục Thể thao đều phân công các giảng viên có kinh nghiệm chỉ đạo những sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường. Trung bình mỗi năm học đều có từ 4 - 5 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Kết quả các đề tài do sinh viên trong khoa tiến hành nghiên cứu đều đạt loại giỏi.