400

Giới thiệu

Sample image

Từ tháng 08 năm 2010 Bộ môn Giáo dục Thể chất được quyết định thành lập thành Khoa Giáo dục Thể chất thuộc Trường Đại học Tây Bắc.

Xem thêm

Đào tạo

Sample image

Đào tạo trình độ ĐH, CĐ ngành Giáo dục thể chất. Giảng dạy môn giáo dục thể chất cho sinh viên các khối không chuyên

Xem thêm

Nghiên cứu khoa học

Sample image

Bên cạnh đào tạo, khoa còn còn đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu khoa học.

Xem thêm

Góc sinh viên

Sample image

Các hoạt động đoàn thể của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất.

Xem thêm

Thư viện ảnh